Πέμπτη, 21 Ιουν 2018

Greek Holiday Calendar


Πέμπτη 21 Ιουνίου
Ιουλιανού Ταρσέως, Νικήτα του Νισυρίου

Template Changer

template1

Search our website

Meteo

National Network PDF Εκτύπωση E-mailΤο ΚΠΕ Βάμου έχει οργανώσει και συντονίζει εθνικό δίκτυο Π.Ε. σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Τα σπήλαια της Ελλάδας», το οποίο ίδρυσε βάσει της υπ'αριθμ. απόφασης 48560/Γ7/30-04-09 του ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με άλλα ΚΠΕ. Στο δίκτυο αυτό έχει τεθεί στόχος να συμμετάσχουν τον επόμενο χρόνο (2009-2010) λειτουργίας του 20 σχολεία με 400 μαθητές και 20 εκπαιδευτικούς. Και το δεύτερο χρόνο (2010-2011) λειτουργίας του άλλα 60 σχολεία με 800 μαθητές και 60 εκπαιδευτικούς.

Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου πατήστε εδώ 


Οι σκοποί του δικτύου είναι:
bullet

Η προαγωγή και η ανάπτυξη της Π. Ε. στα σχολεία

bullet

Η ευαισθητοποίηση, η ενεργοποίηση και η απόκτηση από τους μαθητές κριτικής σκέψης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος


Οι στόχοι είναι:
bullet

Να γνωρίσουν οι μαθητές τον άγνωστο αυτό «κόσμο» των σπηλαίων και ό,τι αυτός περικλείει (ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, σπηλαιόβιοι οργανισμοί και νυχτερίδες, σπηλαιοθέματα και διάκοσμος, μυθολογία, ιστορία, λαϊκές παραδόσεις και θρύλοι).

bullet

Να κατανοήσουν ότι τα σπήλαια είναι ένα κλειστό οικοσύστημα που κινδυνεύει από κάθε είδους ανθρώπινες επεμβάσεις.

bullet Να ευαισθητοποιηθούν και να εκτιμήσουν την αξία του κλειστού οικοσυστήματος του σπηλαίου και την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας του.
bullet Να επισκεφθούν και να εργαστούν μέσα σε σπήλαια και να ξεπεράσουν το φόβο που συχνά συνεπάγεται από την άγνοια και την όλη μυθοπλασία που σχετίζεται με αυτά.

Οι επιμέρους στόχοι είναι:
bullet

Η ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

bullet

Η οριζόντια επικοινωνία και η δικτύωση των σχολείων.

bullet Η έμμεση επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, (οικογένεια, φίλοι, γειτονιά), αφού οι μαθητές λειτουργούν ως «πυρήνες» ευαισθητοποίησης.
Το δίκτυο θα υποστηρίζεται επιστημονικά από Σπηλαιολογικούς Συλλόγους της Κρήτης και της Ελλάδας, Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές με συναφές αντικείμενο (Τμήματα Γεωλογίας, Αρχαιολογίας, Βιολογίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος κ.α.), Εφορείες Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και τέλος την αρμόδια για τα σπήλαια υπηρεσία του Υπ.Πο., την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.

 

Για να βρείτε υλικό που αφορά το δίκτυο κάντε κλικ εδώ.